eLit pakuotės


eLit pakuotės ir moduliai Kaina su PVM,
Eur
I. Sąskaityba 248,00
II. Sandėlis 248,00
III. Sąskaityba,
Sandėlis
318,00
IV. Sąskaityba,
Sandėlis,
Ilgalaikis turtas (proporcingas ir metų skaičiaus sk. metodai),
Kasos aparatai, barkodai,
Duomenų eksportas, importas
388,00
Specializuota kasininko darbo vieta
(Tik papildomai prie pilnos eLit versijos)
250,00


Paslaugos Kaina su PVM, Eur
Su prenumerata Be prenumeratos
Konsultavimas Firmos ofise 1 val. 36,30 48,40
Konsultavimas telefonu,
(iki 15 min. per dieną, bendra tvarka)
0,00 NETEIKIAMOS


eLit programos pakuotė
Kompaktinis diskelis (CD) 1 vnt.
Naudojimo instrukcija(įrašoma į CD) Priklausomai nuo
modulių kiekio
eLit programos licencija 1 vnt.
Apsaugos raktas 1 vnt.